6.3.2. Sanse egale si respect

Obiective:

 • consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile
 • cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, incluzand intreg personalul, experti, intreprinzatori etc.
 • cresterea constientizarii asupra problematicii privind hartuirea sexuala la locul de munca
 • asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive
 • prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri
 • furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati
 • furnizori de FPC autorizari, publici si privati
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • MMFPSPV si structuri / agentii subordonate / coordonate de acesta
 • agentii / institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale
 • Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • organizatii mass-media
 • cooperative sociale
 • organizatii sindicale si patronate
 • autoritati ale administratiei publice locale si centrale
 • institute de cercetare in domeniul pietei muncii
 • universitati acreditate, publice si private
 • asociatii profesionale
 • intreprinderi, indiferent de natura apitalului si forma de organizare
 • Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Investitii eligibile:

 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificare si recalificare, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor
 • dezvoltarea si implementarea programelor specifice de formare adresate femeilor in vederea dezvoltarii carierei acestora
 • sesiuni de formare pentru expertii si operatorii mass-media, care sa urmaeasca eliminarea stereotipurilor de gen in societate si in special in mass-media
 • formare profesionala si asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri
 • activitati de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen adresate autoritatilor publice centrale si locale si partenerilor sociali
 • activitati care urmaresc combaterea inegalitatilor, mai ales a celor bazate pe etnie, dizabilitati si varsta
 • dezvoltarea / consolidarea comitetelor si / sau functiilor pentru garantarea respectarii si aplicarii principiului egalitatii de sanse in politicile locale (pregatire privind principiile egalitatii de sanse si egalitatii de gen si urmarirea modalitatii de respectare a acestora in deciziile adoptate de catre autoritatile locale, companii, scoli etc.)
 • sprijin pentur crearea de retele profesionale si inter-profesionale pentru femei
 • activitati pentru promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social
 • sprijin pentru infiintarea gruurilor formale la nivel local in cadrul carora sa fie examinate bunele practici privind egalitatea de sanse dezboltate de administratiile locale si de sectoarele productive locale
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale concentrate pe bunele practici in domeniul egalitatii de sanse
 • activitati de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru femei si pentru grupurile vulnerabile
 • programe specifice centrate pe implicarea femeilor in politici de dezvoltare durabila
 • campanii de informare si de crestere a constientizarii si schimb de bune practici, inclusiv in unitati de invatamant si intreprinderi
 • campanii de crestere a constientizarii pentru promovarea sanatatii, prevenirea riscurilor de imbolnavire etc.
 • campanii pentru cresterea constientizarii si combaterea traficului de persoane si violentei domestice impotriva femeilor si copiilor
 • promovarea abordarii de egalitati de gen/de sanse si campanii de crestere a constientizarii adresate persoanelor cu atributii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administratiei publice, partenerilor sociali si parteneriatelor publice / private cu atributii in elaborarea politicilor pe piata muncii si guvernarea teritoriala
 • campanii pentru promovarea povestilor de succes ale femeilor aflate in functii de conducere din cadrul institutiilor publice, consiliilor de administratie, companiilor si asociatiilor patronale
 • cercetari si studii asupra diferentelor bazate pe gen in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile
 • cercetari si studii privind segregarea bazata pe gen existenta pe piata muncii
 • studii si analize asupra bunelor practivi privind egalitatea de sanse, dezvoltate in cadrul altor programe la nivel central si local
 • elaborarea de ghiduri pentru o buna intelegere a principiului egalitatii de gen si a abordarii integratoare in ceea ce priveste egalitatea de gen in administratia publica centrala si locala
 • activitati de acompaniere – dezvoltarea si furnizarea serviciilor pentru ingrijirea copiilor si a persoanelor dependente, atat pentru a oferi suport pentru activitatea profesionala a femeilor, cat si pentru a dezvolta nu domeniu pentru crearea de noi locuri de munca
 • acreditarea autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului poate fi cuprinsa intre 50.000 euro si 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 11.22% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.