3.3.1. Actionam impreuna

Obiective:

 • dezvoltarea initiativelor comune in consolidarea capacitatii partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile,pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca si coeziunea sociala la nivel local, regional si national

Beneficiari eligibili:

 • parteneri sociali reprezentativi la nivel national / regional / local
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • ONG-uri asociatii si fundatii
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • membri ai Consortiilor Regionale pentru educatie si formare profesionala
 • membri ai Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social in Invatamantul profesional si tehnic
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale
 • asociatii profesionale
 • Camere de Comert si Industrie
 • asociatii ale IMM-urilor
 • asociatii ale fermierilor si meseriasilor

Investitii eligibile:

 • cercetari, studii si sondaje, planificare strategica prin implicarea actorilor locali pentru dezvoltarea economica locala, din domeniul ocuparii si incluziunii sociale, a partenerilor sociali si a organizatiilor societatii civile si dezvoltarea parteneriatelor interinstitutionale la nivel sectorial si teritorial
 • formare profesionala, asistenta, schimb de bune practici pentru cresterea capacitatii si competentelor pentru a realiza analize asupra legislatiei actuale si de a dezvolta propuneri de modificari
 • cercetari, studii, analize, inclusiv analize sociale, programe de formare profesionala si dezvoltarea codurilor de conduita, cresterea constientizarii si schimb de bune practici pentru a promova si implementa conceptul de Responsabilitate Sociala a Intreprinderilor in societatea si in mediul de afaceri din Romania
 • promovarea si sustinerea initiativelor comune de solutionare a problemelor la nivel teritorial si sectorial in domeniul dezvoltarii economice durabile, al ocuparii si al incluziunii sociale
 • organizarea seminariilor si conferintelor privind piata muncii si ocuparea, campanii de constientizare, dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social si a parteneriatelor la nivel local, regional, national si sectorial si pentru sustinerea initiativelor pentru dezvoltarea responsabilitatii civice si facilitarea accesului la informatiile de interes public
 • activitati de consolidare a structurilor parteneriale sectoriale si teritoriale
 • sprijin pentru parteneri sociali in scopul dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune pentru ocupare si incluziune sociala, precum si a altor planuri de actiune care sprijina formarea profesionala in vederea cresterii ocuparii
 • activitati de imbunatatire si diversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali, precum: servicii de informare, inclusiv prin intermediul paginilor de internet si newsletter-urilor, conferintelor anuale, reuniunilor periodice
 • dezvoltarea capacitatii institutionale a partenerilor sociali si consolidarea serviciilor destinate membrilor aestora prin activitati de promovare a interesului de a deveni membru, printre partenerii sociali si organizatiile societatii civile, precum: conferinte, grupuri de lucru, campanii de constientizare, activitati de marketing etc.
 • sprijin pentru partenerii sociali si pentru parteneriatele regionale / locale in vederea dezvoltarii si implicarii active in retele, precum si consolidarii legaturilor intre diferitele niveluri de dialog civic si social la nivel national si european
 • dezvoltarea capacitatii institutionale a partenerilor sociali pentru implementarea standardelor si certificarilor
 • sprijin acordat ONG-urilor pentru consolidarea cooperarii cu autoritatile publice nationale si locale in vedere promovarii incluziunii sociale, serviciilor de voluntariat si caritate
 • activitati de formare profesionala pentru facilitarea transferului de competente in randul partenerilor sociali si al reprezentantilor societatii civile in corelatie cu descentralizarea administratiei publice
 • informare si consiliere cuprinzand aspecte din domeniul pietei muncii, incluziunii sociale si egalitatii de sanse pentru stimularea rolului partenerilor sociali si societatii civile
 • activitati de monitorizare desfasurate de partenerii sociali si ONG-uri in vederea responsabilizarii institutiilor publice si cresterii participarii cetatenilor
 • informare, formare profesionala si servicii de consiliere, centre resurse pentru partenerii sociali si ONG-uri avandu-se in vedere necesitatile acestora
 • formare profesionala a partenerilor sociali si ONG-urilor privind mecanismele accesului la informatii de interes public, participarea la luarea deciziilor si negocieri in dialogul civic si social
 • vizite de studiu si schimb de bune practici si expertiza in vederea dezvoltarii si mentinerii parteneriatelor
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru promovarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
 • activitati de promovare si alte interventii specifice privind diseminarea pe scara larga a beneficiilor ocuparii formale si combaterii muncii la negru

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului poate fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 3 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 22% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.