3.5 Actiuni pilot

Obiectiv:

 • sprijinirea de proiecte pilot, inclusiv utilizarea experimentala a unor tehnici de pescuitselective, destinate dobandirii si difuzarii unor noi cunostinte tehnice,desfasurate de un operator economic, o asociatie profesionala recunoscuta sau orice alt organism competent desemnat in acest sens de statul membru, in parteneriat cu un organism stiintific sau tehnic

 

Beneficiari eligibili:

 

 • structuri recunoscute de catre autoritatile romane ca reprezentanti ai producatorilor
 • alte organizatii desemnate de Statul Membru
 • organisme publice:

 

o    institutii publice
o    unitati administrativ teritoriale

 

 • ONG-uri, infiintate cu cel putin 6 luni inainte de data depunerii Cererii de Finantare
 • companii private care realizeaza proiecte cu beneficiu comun pentru sectorul pescaresc
 • parteneriate intre:

 

o    unitati administrativ teritoriale
o    unitati administrativ teritoriale si ONG-uri
o    doua sau mai multe ONG-uri
o    companii private si ONG-uri
o    companii private si unitati administrativ teritoriale

 

Investitii eligibile:

 

 • testarea, in conditii apropiate de cele reale din sectorul productiei, a viabilitatii tehnice sau economice a unei tehnologii inovatoare in scopul dobandirii si raspandirii de cunostinte tehnice sau economice cu privire la tehnologia testata
 • desfasurarea de teste asupra planurilor de gestiune si a planurilor de alocare a efortului de pescuit, inclusiv, daca este necesar, instituirea de zone interzise pescuitului, pentru a evalua consecintele biologice si financiare, precum si repopularea experimentala
 • dezvoltarea si testarea de metode de imbunatatire a selectivitatii uneltelor de pescuit, de reducere a capturilor accesorii, a capturilor aruncat inapoi in mare sau a impactului asupra mediuui, in special asupra bentosului marin
 • testarea unor tipuri alternative de tehnici de gestionare a pescuitului

 

Alocare financiara:
Pentru acest apel, valoarea contributiei publice nerambursabile va fi de:

 

 • 100% din valoarea totala a investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori
 • 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile in cazul celorlalti solicitanti