2.1 Acvacultura

Actiunea 2.1.1. Cresterea capacitatii de productie datorita constituirii de noi exploatatii piscicole
Actiunea 2.1.2. Cresterea productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente
Actiunea 2.1.3. Cresterea numarului de puiet provenit din statiile de reproducere

Obiective:

 • diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune
 • punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala
 • sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului
 • imbunatatirea conditiilor de mediu si de securitate ale lucrarilor din acvacultura

Beneficiari eligibili:

 • microintreprinderi,
 • IMM-uri
 • intreprindere mare, cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de EURO
 • solicitantul nu se regaseste in Registrul debitorilor
 • solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP-AMPOP
 • solicitantul are cel putin un specialist in acvacultura sau are o persoana cu experienta in domeniul acvaculturii de cel putin 5 ani

Investitii eligibile:

 • modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere
 • construirea de noi ferme
 • diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
 • achizitionarea de tehnologii noi si know-how
 • construirea de micro-unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie
 • achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza
 • achizitionarea echipamentelor de ocazie
 • capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste
 • investitii privind energia neconventionala, in limita de maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului cu conditia ca aceasta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul contractului
 • construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura
 • achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu
 • achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura
 • construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje
 • achizitionarea echipamentelor si instalatiilor de producere a furajelor
 • achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia impotriva pradatorilor
 • echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalatii si ambarcatiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de ingrasaminte , pescuit si transport peste
 • achizitionarea de software si sisteme de monitorizare a activitatii de productie in cadrul unitatilor de acvacultura
 • achizitionarea de echipamente si imbunatatirea conditiilor de munca si securitate a lucratorilor din acvacultura
 • prime de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului
 • cheltuielile pentru investitii privind energia neconventionala (eoliana si/sau solara) sunt eligibile in limita maxima a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu conditia ca energia astfel obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului

Alocare financiara:
Intensitatea maxima a ajutorului este de :

 • 60% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii
 • 30% pentru intreprinderile cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de euro.

Limita maxima a valorii nerambursabile nu poatedepasi3.000.000 euro, echivalentul in lei.