3.2.4. Adaptabilitate si flexabilitate

Obiectiv:

 • cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale specifice si asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca

Beneficiari eligibili:

 • intreprinderi
 • Ministerul Culturii si Cultelor si institutii / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta
 • furnizori de F.P.C., publici si privati
 • organizatii sindicale si organizatii patronale
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii
 • asociatii profesionale si asociatii ale IMM-urilor
 • Camere de Comert si Industrie
 • ANOFM si structurile sale teritoriale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • ONG-uri
 • universitati publice si private, acreditate
 • institute de Cercetare in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii
 • Ministerul Sanatatii si agentiilor / structurile subordonate / coordonate

Investitii eligibile:

 • promovare si sprijin pentru dezvoltarea si implementarea metodelor inovatoare in vederea organizarii flexibile a muncii, inclusiv noi forme si practici dar si imbunatatirea conditiilor de munca, precum:

a.    diseminarea modelelor flexibile de organizare capabile sa coreleze cerintele de competitivitate ale companiilor cu reglementarile din domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca
b.    activitati-suport pentru adoptarea noilor forme de organizare, pentru a incuraja reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie
c.    furnizare de programe de formare profesionala pentru intreprinzatori si manageri in vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare pentru asigurarea proceselor dereorganizarea interna a intreprinderilor,in corelare cu modularizarea / reducerea programului de lucru, inclusiv activitati pilot pentru implementarea formelor netraditionale de organizare a muncii
d.    suport pentru implementarea formelor contractuale de tip “family friendly” adaptate programului de lucru, inclusiv programe de lucru flexibile dedicate angajatilor varstnici
e.    interventii de sprijin si stimulare in vederea introducerii metodelor inovatoare de organizare a muncii pentru promovarea adaptabilitatii si flexicuritatii etc.

 • furnizarea programelor de formare profesionala pentru angajati, in scopul obtinerii competentelor necesare pentru imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii, precum:

a.    suport pentru implementarea activitatilor inovatoare si stransferul de bune practici
b.    furnizare de programe de formare profesionala entrate pe dezvoltarea instrumentelor metodologice si operationale pentru intreprinderi in vederea promovarii proceselor active de reorganizare si implementarii modelelor de calitate
c.    activitati de tutoriat asociate necesitatilor de formare profesionala in contextul reorganizarii, menite sa imbunatateasca calitatea si productivitate muncii etc.

 • activitati si interventii pentru prevenirea bolilor proefsionale, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, cat si pentru asigurarea unui mediu de munca atractiv si pentru reconcilierea activitatii profesionale cu viata de familie, precum:

a.    furnizare de programe de formare profesionala si activitati pentru consolidarea sistemelor de securitate in vederea prevenirii riscurilor asociate locurilor de munca cu un nivel de siguranta redus
b.    cresterea responsabilitatii sociale a intreprinderilor si cresterea implicarii acestora in asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca si promovarea flexibilitatii muncii
c.    activitati de promovare a respectului pentru diversitate si de combatere a discriminarii la locul de munca
d.    furnizare de programe de formare profesionala si sprijin pentru asigurarea unui mediu de lucru adecvat si sigur etc.

 • promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical si pentru managerii din domeniul sanitar, precum:

a.    identificarea si implementarea noilor forme organizationale si asigurarea calitatii si eficientei managementului sistemului de sanatate publica la nivel local
b.    formare profesionala pentru specialistii din domeniul sanatatii, atat la nivel managerial cat si de executie, pentru a raspunde noilor modele organizationale necesare managementului descentralizat din sistemul de sanatate
c.    formare profesionala pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate etc.

 • campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca, inclusiv:

a.    activitati pentru promovarea principiului egalitatii de sanse, inclusiv facilitarea accesului la interventiile finantate pentru toate categoriile de lucratori
b.    activitati pentru imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor la inovatiile tehnologice si organizationale, in special femei, angajati varstnici, persoane cu un nivel scazut de calificare si grupuri vulnerabile
c.    activitati de crestere a constientizarii in vederea promovarii egalitatii de sanse si protectiei grupurilor vulnerabile etc.

 • furnizarea programelor de formare profesionala privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului, precum:

a.    formare proesionala pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice si organizatorice care sa respecte normele de protectie a mediului
b.    formare profesionala pentru intreprinzatori si manageri privind inovatia tehnologica, inclusiv TIC si in sectoare competitive cu potential ridicat de dezvoltare
c.    formare profesionala si stagii de practica in vederea asigurarii competentelor necesare pentru angajatii din intreprinderi care ocupa functii incercetare si dezvoltare si inovare tehnica si tehnologica
d.    formare profesionala si asistenta pentru cresterea nivelului de constientizare al intreprinzatorilor si managerilor privind cerintele de forta de munca inalt calificata, cerintele de cercetare si inovare tehnologica si organizationala a intreprinderii si nevoia de a defini pozitia sectorului tehnologic in cadrul companiei
e.    activitati-suport privind atat procesele de inovare si adaptare la schimbarile economiei cat si procesele productive cu scopul de a minimiza impactul schimbarilor la nivel teritorial etc.

 • promovarea schimburilor de experienta transnationale in vederea cresterii adaptabilitatii, precum:

a.    studii, analize si identificarea modelelor europene pentru imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor si a lucratorilor
b.    schimb de experienta si stagii de practica in vederea cresterii adaptabilitatii
c.    pregatire in vederea testarii si implementarii noilor modele de organizare a muncii
-    premii pentru calitate si certificarea calitatii pentru intreprinderile care promoveaza organizarea flexibila a muncii si servicii care vizeaza facilitarea reconcilierii activitatii profesionale cu viata de familie pentru proprii angajati, precum:
a.    masuri de sprijin pentru asigurarea conditiilor contextuale favorabile prin implicarea intreprinderilor, partenerilor sociali si a altor actori relevanti, pentru promovarea principiului egalitatii de sanse
b.    sprijin pentru retele intre intreprinderi in vederea promovarii calitatii
c.    cresterea constientizarii si consolidarea politicilor privind standardele de calitate, inclusiv transferul de bune practici
d.    sprijin pentru intreprinderi pentru dezvoltarea si implementarea modelelor organizationale adecvate etc.

 • campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire, privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.

-    dezvoltare si furnizare de module pentru formare profesionala si activitati de diseminare in vederea crearii unei culturi privind protectia mediului, imbunatatirea competentelor privind controlul poluarii, respectarea si asigurarea protectiei mediului

 • formare profesionala pentru lucratori si manageri in vederea asigurarii competentelor neesare pentru respectarea reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile
 • formare profesionala si servicii de consiliere pentru personalul de conducere din intreprinderi, in scopul imbunatatirii managementului (in special managementul resurselor umane), identificarii nevoilor de formare ale angajatilor si imbunatatirii managementului sanatatii si securitatii la locul de munca
 • furnizarea programelor de formare profesionala, destinate operatorilor tehnici din domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice
 • activitati inovatoare, interregionale si trnasnationale pentru promovarea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si maximum 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.