3.1.2. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera

Obiectiv:

 • dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri

Beneficiari eligibili:

 • intreprinderi
 • universitati publice si private acreditate
 • Ministerul Culturii si Cultelor si institutii / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii, pietei muncii si incluziunii sociale
 • furnizori autorizati de FPC, publici si privati
 • centre sau institute de cercetare cu atributii specifice in domeniul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului
 • organismele si agentiile aflate in coordonarea / subordonate MECT si MMFES sau structurile teritoriale ale acestora
 • organizatii sindicale si patronate
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • asociatii profesionale
 • camere de comert si industrie
 • ONG-uri

Investitii eligibile:

 • dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului
 • organizarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si formare profesionala si in intreprinderi pentru a promova cultura antreprenoriala, cu accent pe oportunitatile de dezvoltare in noile domenii de ocupare
 • activitati de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile, precum constientizarea asupra aspectelor referitoare la prevenirea poluarii si protectia mediului inconjurator etc.
 • sprijin pentru realizarea analizelor si studiilor privind dezvoltarea oportunitatilor antreprenoriale in activitati noi din sectoare productive care pivesc in special, domeniile noi de ocupare si dezvoltare economica si sectoarele emergente, precum sectorul turistic durabil
 • dezvoltarea activitatilor de cercetare si analiza in vederea conectarii resurselor si serviciilor existente, cu scopul de a sprijini initierea de noi afaceri
 • sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, cercetari de piata si analize privind cererea in mediul de afaceri
 • dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea activitatilor unei afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu
 • promovarea activitatilor dedicate implementarii interventiilor pilot privind schemele de ajutoare si stimulente financiare, precum vouchere tehnologice si pentru formare profesionala pentru persoanele care initiaza o afacere si pentru intreprinzatori
 • activitati de formare profesionala pentru a sprijini si sustine reorganizarea IMM-urilor, in sprijinul inovatiilor de natura tehnologica si organizationala, pentru dezvoltarea sectoarelor inovatoare
 • asistenta acordata IMM-urilor in vederea reorganizarii afacerilor si studierii noilor structuri organizatorice
 • activitati de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii de competente necesare pentru cresterea competitivitatii lor in raport cu piata de referinta si dinamica economiei locale
 • activitati integrate cuprinzand consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, formare profesionala, activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu
 • activitati de formare profesionala si asistenta pentru crearea si consolidarea noilor intreprinderi
 • asistenta in afaceri oferita companiilor nou infiintate de catre companiile cu experienta sau de catre experti specializati, cu posibilitatea transferarii povestilor de succes si a bunelor practici nationale sau europene
 • activitati de actualizare a calificarilor / competentelor pentru angajatii microintreprinderilor si ai IMM-urilor dedicate dobandirii de noi competente cu scopul de a garanta diseminarea inovarii, o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei
 • activitati de formare profesionala dezvoltate pentru asociatii de IMM-uri din sectoare / domenii specifice
 • activitati de formare profesionala si consiliere / tutoriat cu scopul facilitarii interactiunii intre universitati, centre de afaceri si cercetare, cu accent pe diseminarea expertizei in tehnologiile eco-inovatoare si transferul bunelor practici in domeniul energiei si mediului
 • activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate informationala, servicii personale / individualizate etc.)
 • activitati de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off
 • activitati pentru consolidarea capacitatii de a dezvolta si promova parteneriate, inclusiv in relatie cu cerintele pietii interne si transnationale
 • implementarea masurilor pentru crearea de servicii suplimentare noi, precum: consiliere si asistenta personalizata, utilizarea asistentei informationale si electronice, materiale educationale adecvate, adoptarea de metode de formare si proiectarea de instrumente organizationale pentru a indeplini nevoile specifice
 • activitati inovatatoare, interregionale si transnationale in vederea promovarii culturii antreprenoriale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si maximum 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.