Actiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD

Domenii si subdomenii de specializare: descarca Domenii si subdomenii de interes POC 1.1.4.

 

Obiectivul specific al programului este “Cresterea participarii romanesti in cercetarea la nivelul UE”

  

Beneficiari eligibili:

-  Organizatii de cercetare sau

-  Intreprinderi cu activitate CD in statut, care:

 • Au activitatea de cercetare-dezvoltare ca obiect de activitate principal/secundar
 • Intreprinderea solicitanta nu are obligatii de plata scadente catre institutiile publice, si-a indeplinit la timp obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor contributii catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale
 • Datele referitoare la solicitant sa fie inregistrate si actualizate in Registrul Potentialilor Contractori

Activitati eligibile:

 • Activitati de cercetare fundamentala
 • Activitati de cercetare industriala
 • Activitati de dezvoltare experimentala
 • Ativitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD
 • Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri)
 • Activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru organizatii de cercetare)
 • Management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare)

Cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli pentru activitatile de ceretare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala

-  Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare)

 • Cheltuieli salariale
 • Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului

-  Cheltuieli pentru achizitia de active corporale, in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare

 • Echipamente IT si pentru comunicatii
 • Echipamente si instrumente pentru cercetare

-  Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale

 • Cunostinte tehnice
 • Brevete
 • Drepturi de utilizare

-  Cheltuieli pentru achizitia de servicii

 • Servicii de cercetare
 • Servicii de consultanta si servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatile de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala

-  Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile de cercetare fundamentla / industriala / dezvoltare experimentala

-  Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala

-  Cheltuieli generale de administratie implicate direct de activitatile de cercetare industriala / dezvoltare experimentala

 • Servicii de comunicatii (internet, telefon, servicii postale si de curierat)
 • Plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
 • Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

-  Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, plante, animale de laborator, consumabile si alte produse similare necesare activitatilor de cercetare fundamentala / industriala / dezvoltare experimentala

2. Cheltuieli pentru realizarea studiilor de fezabilitate pregatitoare pentru activitati CD

3. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare sau IMM)

4. Alte cheltuieli eligibile numai pentru beneficiarii tip organizatii de cercetare

-  Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

-  Cheltuieli aferente managementului de proiect

 • Cheltuieli de personal pentru echipa care asigura managementului proiectului (salariale si de deplasare)
 • Transport bunuri
 • Birotica

Alocare financiara:

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de maximum 9.000.000 lei, reprezentand pana la 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.