Operatiunea 4.1.2.B.Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie

Obiective:

 • cresterea securitatii furnizarii energiei prin reducerea numarului de intreruperi
 • crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati economice noi, precum si dezvoltarea infrastructurii energetice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu
 • utilizarea rationala a resurselor energetice prin reducerea pierderilor
 • minimizarea impactului negativ asupra mediului
 • reducerea costurilor de mentenanta ale retelelor de distributie

Beneficiarii eligibili sunt reprezentati de persoanele juridice, IMM-uri si intreprinderi mari, care detin in proprietate retelele de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale si care:

 • fie sunt operatori de distributie a energiei electrice sau operatori de distributie a gazelor naturale
 • fie au incheiat acte juridice cu operatori de distributie a energiei electrice sau operatori de distributie a gazelor naturale, prin care se reglementeaza modul de folosire de catre acestia a retelelor sau statiilor aflate in proprietatea lor

In cazul in care retelele de distributie sunt in proprietatea statului, potentialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai retelelor si titulari ai licentei de distributie si care au dreptul de a le extinde si/sau moderniza.

Investitii eligibile:

 • modernizarea retelelor electrice de distributie, care poate include:

a.    modernizarea Liniilor Electrice Aeriene (LEA) si a Liniilor Electrice Subterane (LES) si Medie Tensiune
b.    construirea de linii electrice subterane si dezafectarea celor aeriene, in special in zonele urbane
c.    modernizarea retelelor electrice de JT, modernizarea/securizarea bransamentelor

 • d.    modernizarea statiilor electrice, posturilor de transformare si punctelor de alimentare existente prin inlocuirea partiala/totala a unor categorii de echipamente primare si a partilor de constructii

e.    dezvoltarea sistemului de automatizare a distributiei energiei electrice si integrarea in SCADA
f.    lucrari de imbunatatire a nivelului de tensiune
g.    implementarea pe scara larga a conceptului distributiei energiei electrice in medie tensiune, prin introducerea MT cat mai aproape de consumatori, in scopul reducerii lungimii liniilor de joasa tensiune (JT)

 • modernizarea retelei de distributie a gazelor natural, care poate include:

a.    modernizarea conductelor si a bransamentelor
b.    modernizarea statiilor de reglare masurare si a statiilor de valve de control gaze naturale
c.    modernizarea dispecerizarii distributiei de gaze naturale si integrarea in SCADA

 • extinderea retelelor de distributie energie electrica si gaze natural, care poate include:

a.    realizarea de noi linii electrice, statii electrice, posturi de transformare si puncte de alimentare
b.    lucrari de intarire a retelei electrice de distributie pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii de noi utilizatori
c.    lucrari de instalare a noi conducte de distributie a gazelor naturale
d.    constructia de noi statii de reglare masurare destinate alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor

Alocare financiara:
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru un proiect este de 16.500.000 lei, reprezentand maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.