5.2.1. Bani pentru completarea echipei

Obiective:

  • cresterea ocuparii fortei de munca, prin facilitarea integrarii pe piata muncii a lucratorilor defavorizati, lucratorilor extrem de defavorizati si cu handicap, respectiv atragerea si mentinerea acestora pe piata muncii

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri
  • intreprinderi mari

Investitii eligibile:

  • incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor cu handicap, precum si compensarea costurilor suplimentare generate de incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de munca la cerintele specifice lucratorilor cu handicap

Alocare financiara:
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila, avand o valoare financiara de minimum 10.000 euro si maximum 2.000.000 euro, echivalentul in lei, doi ani consecutivi.
Prin intermediul proiectului, intensitatea ajutoarelor este de minimum 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.