3.2.2. Bani pentru formare profesionala

Obiective:

  • imbunatatirea tranzitiei de la scoala la viata o activa
  • dezvoltarea capacitatii intreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare al angajatior
  • imbunatatirea accesului si participarii la formare profesionala continua

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri
  • intreprinderi mari, ai caror angajati participa la cursurile organizate in cadrul proiectelor de formare profesionala continua

Investitii eligibile:

  • subventionarea costurilor cu programele de formare profesionala (specializare si/sau perfectionare) pentru angajatii proprii ai intreprinderii

Alocare financiara:
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila, cu o valoare financiara de minimum 10.000 euro si maximum 2.000.000 euro, echivalentul in lei, doi ani consecutivi.
In functie de activitatile desfasurate prin intermediul proiectului, intensitatea ajutoarelor este de minimum 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.