2.1.1.Bani pentru formare profesionala

Obiective:

  • imbunatatirea tranzitiei de la scoala la viata activa
  • dezvoltarea capacitatii intreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare al angajatior
  • imbunatatirea accesului si participarii la formare profesionala continua

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri
  • intreprinderi mari, ai caror angajati participa la cursurile organizate in cadrul proiectelor de formare profesionala

Investitii eligibile:
Activitati care vizeaza asistarea tinerilor absolventi ai programelor de educatie si formare profesionala initiala, in vederea adaptarii la cerintele specifice primului loc de munca relevant.
Asistarea tinerilor absolventi se realizeaza in primele 6 luni la primul loc de munca pentru care persoana respectiva are incheiat un contract de munca de cel putin 24 de luni.

Alocare financiara:
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila, avand o valoare financiara de minimum 10.000 euro si maximum 2.000.000 euro, echivalentul in lei, doi ani consecutivi.
In functie de activitatile desfasurate prin intermediul proiectului, intensitatea ajutoarelor este de minimum 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.