2.3.1. Bani pentru formare profesionala

Obiective:

  • imbunatatirea tranzitiei de la scoala la o viata activa
  • dezvoltarea capacitatii intreprinderilor de a sprijini cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de calificare al angajatilor
  • cresterea nivelului de perfectionare, respectiv specializare al angajatilor
  • imbunatatirea accesului si participarii la formare profesionala continua

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri
  • intreprinderi mari, ai caror angajati participa la cursurile organizate in cadrul proiectelor de formare profesionala

Investitii eligibile:

  • sprijin pentru actualizarea strategiilor / planurilor de dezvoltare a resurselor umane din intreprinderile care solicita ajutor de stat
  • formarea profesionala continua a angajatilor in vederea calificarii / recalificarii acestora (inclusiv validarea invatarii anterioare ca parte a programelor de formare)
  • masuri de sprijin pentru participarea angajatilor la programe de calificare / recalificare, cum ar fi: activitati de acompaniere a membrilor familiilor acestora, membri dependenti de servicii sociale – in perioada in care angajatorul participa la programele de formare

Alocare financiara:
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila, avand o valoare financiara de minimum 10.000 euro si maximum 2.000.000 euro, echivalentul in lei, doi ani consecutivi.
In functie de activitatile desfasurate prin intermediul proiectului, intensitatea ajutoarelor este de minimum 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.