3.2.1. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor

Obiective:

  • cresterea calitatii angajarii si imbunatatirea conditiilor de munca, prin asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

 

Beneficiari eligibili:

 

  • IMM-uri
  • intreprinderi mari, care imbunatatesc conditiile de sanatate si securitate la locul de munca

 

Investitii eligibile:

 

  • asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca
  • prevenirea bolilor profesionale
  • informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca
  • asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

 

Alocare financiara:
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila, cu o valoare financiara de minimum 10.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalentul in lei, pe o perioada a 3 exercitii fiscale.
In functie de activitatile desfasurate prin intermediul proiectului, intensitatea ajutoarelor este de minimum 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.