1.5.1. Burse doctorale

Obiective:

 • imbunatatirea participarii, cresterea actractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor si cercetatorilor pentru cresterea implicarii in activitatea de cercetare
 • sprijinirea colaborarii dintre universitati, centre de cercetare si companii

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior acreditate, organizatoare de studii universitare de doctorat
 • institute de cercetare / centre de cercetare acreditate conform legislatiei nationale, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Romane cu personalitate juridical
 • Academia Romana

Investitii eligibile:

 • elaborarea si implementarea de noi tehnologii, activitati si actiuni inovatoare in cadrul programelor doctorale si post-doctorale la nivel de institutie de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat
 • furnizarea de prijin financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilitati interne si transnationale, intrasectoriale / intersectoriale
 • sprijinirea cercetatorilor pentru a se implica in cercetarea post-doctorala, invlusiv burse si mobilitati interne si transnationale, intrasectoriale / intersectoriale
 • diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi si cercetatori post-doctoranzi
 • activitati de tutorat si indrumare pentru doctoranzi, cercetatori post-doctoranzi pe parcursul programului doctoral / post-doctoral
 • sprijin financiar pentru participarea tinerilor doctoranzi si a cercetatorilor post-doctoranzi la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cererii
 • crearea si dezvoltarea de retele, parteneriate si cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, national si european
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv parteneriate si retele virtuale, destinate imbunatatirii programelor doctorale si postdoctorale, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.
 • monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor si cercetatorilor postdoctorat, precum si a mobilitatilor interne si internationale, intrasectoriale / intersectoriale
 • dezvoltarea si implementarea instrumentelor si solutiilor software pentru programele de studii / cercetare doctorale si post-doctorale
 • schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • introducerea de sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului pentru grupurile tinta
 • introducerea unor sesiuni / module specifice privind managementul cercetarii in programele de pregatire pentru grupurile tinta
 • sprijin acordat doctoranzilor si cercetatorilor pentru intarirea capacitatii de publicare stiintifica, inclusiv prin analize bibliometrice
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale, cu precadere destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare / cercetare doctorale (inclusiv generare de curriculum emergent)

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 3.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.