1.4.1. Calificari Europene

Obiective:

 • dezvoltarea si implementarea CNC
 • dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in FPC
 • sustinerea abordarii de tip “pe tot parcursul vietii” in educatie si formare

 

Beneficiari eligibili:

 

 • Ministerul Educatiei Nationale
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
 • agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN / MMFPSPV si alte organisme publice cu atributii in domeniul formarii profesionale continue, inclusiv asigurarea calitatii si CNC
 • Autoritatea Nationala pentru Calificari
 • Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridical
 • organizatii sindicale
 • patronate
 • asociatii profesionale

 

Investitii eligibile:

 

 • elaborarea / actualizarea / descrierea / validarea / implementarea calificarilor profesionale in FPC si a competentelor la nivel national si sectorial, inclusiv elaborarea si actualizarea termenilor de referinta pentru definirea calificarilor, a standardelor si profilelor ocupationale, precum si a procedurilor pentru validarea acestora
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea procedurilor, metodologiilor si mecanismelor pentru formarea, evaluarea si certificarea competentelor si calificarilor
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea / implementarea instrumentelor pentru managementul CNC
 • sprijin pentru comitetele sectoriale, inclusiv formarea membrilor acestora, in vederea concolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea la nivel de institutie, inclusiv autorizarea acesteia, a metodologiilor si procedurilor pentru validarea / recunoasterea si certificarea invatarii anterioare
 • realizarea analizelor ocupationale si integrarea / transferarea acestora in standardele ocupationale, in vederea asigurarii relevantei calificarilor
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea standardelor ocupationale / standardelor de pregatire profesionala, cu exceptia celor asigurate prin invatamantul profesional si tehnic si prin invatamantul superior
 • sprijin pentru dezvoltarea capacitatii institutionale a centrelor de validare a achiztiilor de invatare anterioare dobandite in contexte nonformale si informale de invatare, inclusiv dezvoltarea personalului acestora
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea metodologiilor si procedurilor pentru evaluarea externa si autorizarea furnizorilor si programelor de FPC
 • elaborarea / actualizarea / revizuireatestarea / implementarea metodologiilor si procedurilor pentru transpunerea sistemelor de asigurare a calitatii la nivel de furnizor de FPC
 • formarea si perfectionarea persoanelor din grupurile tinta in vederea asigurarii calitatii in FPC
 • realizarea de studii, cercetari si analize pentru imbunatatirea FPC
 • dezvoltarea, actualizarea si intretinerea de baze de date pentru asigurarea si managementul calitatii in FPC, inclusiv privind cererea de FPC si calificarile solicitate pe piata muncii
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv comunitati de practica, parteneriate si retele virtuale, destinate asigurarii calitatii si dezvoltarii FPC, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea de politici / strategii / sisteme de FPC si promovarea “regiunilor de invatare”
 • schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte in domeniul asigurarii calitatii in FPC
 • integrarea principiilor privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii si dezvoltarea durabila in activitatile si proceselor dezvoltate
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru asigurarea calitatii in FPC
 • acreditarea / autorizarea programelor de formare / educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta

 

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 1.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 19% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.