1.3.2. Cariera in educatie si formare

Obiective:

 • dezvoltarea oportunitatilor de cariera si sprijin pentru personalul didactic si asigurarea unui inalt nivel de calificare a cadrelor didactice
 • imbunatatirea calificarii personalului didactic, formatorilor si a altor categorii de personal din educatie si formare profesionala initiala si continua

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
 • agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MECT si alte organisme publice cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii si acreditare
 • inspectorate scolare judetene si structuri afiliate / subordonate / coordonate
 • Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
 • parteneri sociali din educatie si formare profesionala
 • centre / furnizori publici si privati acreditati / autorizati pentru formarea profesorilor si a formatorilor
 • unitati de invatamant (ISCED 0-3), publice si private, din reteaua scolara nationala de invatamant
 • universitati publice si private acreditate

Investitii eligibile:

 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea de standarde profesionale si ocupationale pentru cadrele didactice, formatori si alte categorii de personal din educatie si formare
 • elaborarea / actualizarearevizuirea / testarea / implementarea metodologiilor, procedurilor si metodelor / rutelor de cariera pentru cadrele didactice, la nivel local, regional
 • elaborararea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea metodologiilor, procedurilor si instrumente de management al programelor de formare a cadrelor / personalului didactic si a formatorilor
 • dezvoltarea si furnizarea de programe de formare care sa sprijine dezvoltarea de noi profesii in educatie
 • dezvoltarea si furnizarea de programe de formare si de perfectionare pentru personalul din grupurile tinta, inclusiv formare la distanta si “blended learning”
 • dezvoltarea si furnizarea de programe de formare in parteneriat cu companiile pentur personalul din grupurile tinta
 • dezvoltarea si furnizarea de formare initiala pentru cadre didactice si formatori, inclusiv masterate pedagogice si transdisciplinare
 • formarea la locul de munca si mentorat pentru absolventii de universitate deburanti in cariera didactica
 • dezvoltarea curriculumului pentur formarea initiala si continua a cadrelor didactice, formatorilor, consilierilor, mentorilor si a altor resurse umane din educatie, inclusiv dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii
 • introducerea / extinderea utilizarii TIC in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, inclusiv e-learning
 • dezvoltarea si implementarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea in formarea cadrelor didactice si a formatorilor
 • dezvoltare, actualizare si management de baze de date in vederea imbunatatirii managementului resurselor umane din educatie si formare profesionala, inclusiv corelarea si conectarea cu alte baze de date relevante
 • realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de formare dedicate grupurilor tinta si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere
 • schimb de bune practici, vizite de studiu, organzarea de seminarii, conferinte
 • dezvoltarea sistemelor de stimulente si de sprijin financiar pentru debutul si dezvoltarea carierei didactice
 • introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului, pentru persoanele din grupurile tinta
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 185.000 lei si 1.849.999 lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 2 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.