1.1.1.     Centre urbane

Obiectivul acestui domeniu il reprezinta cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Beneficiari eligibili:

  • unitatile administrative teritoriale din mediul urban
  • parteneriatele intre unitatile administrativ-teritoriale
  • asociatiile de dezvoltare intercomunitara

Investitii eligibile:

  • reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:

o    infrastructura publica urbana
o    transport si mobilitatea populatiei
o    patrimoniu cultural mondial, national si local, din mediul urban

  • dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
  • reabilitarea infrastructurii sociale

Alocare financiara:
In functie de categoria de solicitant, intensitatea maxima a ajutorului regional este de 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre limitele minime si maxime prevazute pentru tipul de proiect respectiv, astfel:

  • pentru proiecte care se incadreaza in prima categorie de operatiuni, intre 1.700.000 lei si 90.000.000 lei
  • pentru proiecte care se incadreaza in a doua categorie de operatiuni, intre 1.700.000 lei si 85.000.000 lei
  • pentru proiecte care e incadreaza in a treia categorie de operatiuni, intre 350.000 lei si 3.500.000 lei