1.5 Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare

Actiunea 1.5.a) Indemnizatii re-innoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari

Actiunea 1.5.b) Plecare timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionare anticipata

Obiectiv:

 • acordarea de sprijin financiar nerambursabil,pescarilor care au lucrat la bordul unei nave de pescuit sau ambarcatiuni de pescuit costlier, cel putin 12 luni in calitate de pescar, doar daca nava de pescuit a facut obiectul unei opriri definitive din activitatea de pescuit, cat si pentru pescarii care mai au 10 ani sau mai putin pana la data pensionarii oficiale.

Beneficiari eligibili:

 • pentru actiunea 1.5.a) – pescarii care au lucrat la bordul unei nave de pescuit sau ambarcatiuni de pescuit costier cel putin 12 luni in calitate de pescar, doar daca nava de pescuit a facut obiectul unei opriri definitive din activitatea de pescuit
 • pentru actiunea 1.5.b) – pescarii, inclusiv pescarii implicati in pescuitul la scara redusa, care mai au 10 ani sau mai putin de 10 ani pana la data pensionarii oficiale

Criterii eligibilitate:

 • proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei
 • proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentru implementare
 • proiectul contine activitati eligibile
 • se respecta gradul de interventie publica

Alocare financiara:
Ajutorul financiar public este de 100% pentru plata indemnizatiilor financiare nerambursabile.
Pentru achizitia unei nave, prima nu poate sa depaseasca 15% din costul achizitiei si nici valoarea de 50.000 Euro.

Actiunea 1.5.c) Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani, in baza alin. (2), art. 27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind FEP

Obiectiv:

 • acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru tinerii pescari pentru achizitionarea unei nave in anumite conditii (alin. 2, art. 27 din Regulamentul (CE) 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit).

Beneficiari eligibili:

 • pescarii, inclusiv pescarii implicati in pescuitul la scara redusa, care au o varsta mai mica de 40 de ani si care pot demonstra ca au lucrat cel putin 5 ani ca pescari sau au cursuri profesionale echivalente

Criterii eligibilitate:

 • proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei
 • durata maxima de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea Ordinului de Finantare
 • suma solicitata nu depaseste 15% din costul de achizitie al proprietatii sau echivalentul 50.000 Euro
 • nava achizitionata are o lungime maxima totala sub 24 m

Activitati eligibile:

 • achizitionarea pentru prima data a proprietatii totale sau partiale a unei nave de pescuit.

Alocare financiara:
Ajutorul financiar public este de 100% pentru plata indemnizatiilor financiare nerambursabile.
Pentru achizitia unei nave, prima nu poate sa depaseasca 15% din costul achizitiei si nici valoarea de 50.000 Euro.