5.3.2 Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si dotarea acestora

Obiective:

  • promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri
  • crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica in scopul cresterii numarului turistilor
  • instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti

Beneficiari eligibili:

  • unitatile administrative teritoriale / municipii / orase cu concentrare mare si foarte mare de resurse naturale si/sau antropice
  • statiunile turistice de interes local si national
  • unitatile administrative teritoriale municipii / orase / judet

Investitii eligibile:

  • construirea / reabilitarea cladirilor in care vor functiona Centrele Nationale de Informare si Promovare Turistica
  • dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica
  • crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica
  • crearea / dezvoltarea de website-uri pentru promovarea produselor turistice, promovate la nivel zonal / regional / national

Alocare financiara:

Valoarea totala a proiectului nu va avea o valoare mai mica de 170.000 lei si nu va depasi 1.700.000 lei.