3.1 Actiuni colective

Actiunea 3.1.1 – Crearea si restructurarea organizatiilor de producatori

Obiectiv:

  • dezvoltarea competitivitatii si durabilitatii sectorului piscicol primar – prin modernizarea flotei de pescuit de la Marea Neagra si ajustarea acesteia la un nivel de durabilitate.

Beneficiari eligibili:

  • o structura recunoscuta de catre autoritatile romane ca reprezentant al producatorilor din domeniul pescaresc (organizatii, grupuri sau asociatii).

Investitii eligibile

  • crearea si restructurarea organizatiilor de producatori prin promovarea asociatiilor de producatori, recunoscute in temeiul Regulamentul (CE) 104/2000.

Alocare financiara:
Contributia publica in cadrul aceste masuri este de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.