CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Investitii eligibile:

  • consultanta
  • participarea IMM-urilor la targuri
  • activitati de cercetare si dezvoltare
  • studii tehnice de fezabilitate
  • ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industriala
  • ajutoare pentru intreprinderi nou-create inovatoare
  • servicii de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de sprijinire a inovarii

Operatiunea – Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – poli de competitivitate

Operatiunea – Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

Operatiunea – Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere