CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri

Obiectivele specifice:

  • valorificarea sectorului productiv bazat pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how
  • inovarea proceselor de productie si a produselor
  • adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management
  • accesul pe noi piete
  • promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale.

Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile

Operatiunea – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Operatiunea –  Sprijin financiar intre 1.065.001 lei si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

Operatiunea -  Sprijin pentru consilidarea si modernizarea sectorului productiv pentru intreprinderile mari

Operatiunea -  Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Operatiunea -  Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare