CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Accesul intreprinderilor la activitati de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (in special IMM-urile)

Obiectiv:

  • sprijinirea activitatilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de cercetare-dezvoltare), pentru a creste transferul tehnologic dinspre institutiile de Cercetare -Dezvoltare catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri si activitati inovatoare.

Operatiunea – Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Operatiunea – Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD

Operatiunea – Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor