CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Investitii pentru infrastructura de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Obiective:

  • cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare si atragerea de tineri si de specialisti de inalta calificare, atat pentru institutii de Cercetare-Dezoltare (universitati si institute Cercetare-Dezvoltare), cat si pentru firme care au departamente de cercetare;
  • intarirea ofertei de cunostinte realizata de universitati si institute de Cercetare-Dezvoltare;
  • stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutii de Cercetare-Dezvoltare si intreprinderi;
  • stimularea cererii de inovare a intreprinderilor;
  • sustinerea formarii si dezvoltarii firmelor bazate pe inalte tehnologii

Operatiunea – Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri de CD

Operatiunea – Dezvoltarea unor retele de centre pentru CD, coordonate national si racordate la retele europene si internationale

Operatiunea – Intarirea capacitatii administrative