CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Obiective:

  • cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC
  • conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

Operatiunea – Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

Operatiunea – Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband