CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Domeniul Major de Interventie - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Obiective:

  • reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare
  • protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice
  • diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie electrica / termica
  • crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea / modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale
  • crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca
  • implicarea activa a mediului de afaceri (companiilor private din tara si din strainatate) si a autoritatilor publice locale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie

Operatiunea – Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilui, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie