1.2. Cresterea responsabilizarii administratiei publice – Cerere de idei de proiecte

Obiectiv:

 • imbunatatirea capacitatii in ceea ce priveste responsabilizarea administratiei publice

Beneficiari eligibili:

 • Secretariatul General al Guvernului
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
 • Ministerul Educatiei, Ceretarii, Tineretului si Sportului
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Ministerul Justitiei
 • Ministerul Transporturilor si infrastructurii
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Investitii eligibile:

 • consultanta, studii si instruire pentru dezvoltarea, implementarea si/sau integrarea de metodologii si instrumente pentru imbunatatirea sistemelor si procedurilor de monitorizare si evaluare de programe
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire pentru imbunatatirea calitatii si frecventei raportarii performantelor administratiei entrale si locale catre beneficiarii directi ai serviciilor publice si catre grupurile de cetateni
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire in tehnici de masurare a performantelor si tehnici de raportare
 • consultanta, studii si instruire pentru dezvoltare, actualizarea si/sau managementul unei baze de date nationale in vederea colectarii, furnizarii, analizei si publicarii de statistici relevante privind performantele administratiei publice locale
 • consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea si/sau implementarea unor metodologii si a unui cadru institutional necesar extinderii evaluarii de politici si programe la nivelul administratiei centrale si locale
 • instruirea personalului implicat in procesul de colectare si analiza a informatiilor in ceea ce priveste activitatea si pregatirea de rapoarte, precum si instruirea personalului de conducere care iau decizii pe baza continutului rapoartelor de activitate
 • realizarea de studii / analize in vederea evaluarii de programe de politici, bazata pe evaluarea eficacitatii si impactului
 • organizarea de seminarii, conferinte, campanii de constientizare in vederea furnizarii de informatii catre publicul larg in legatura cu activitatea administratiei publice
 • organizarea de seminarii, conferinte, campanii de constientizare in vederea cresterii responsabilizarii administratiei publice prin schimburi de bune practici si aplicarea acestora pe scara larga

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi 20.000.000 lei, iar valoarea maxima a finantarii acordate din totalul cheltuielilor eligibile este de 85%.