1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Obiectivul general al masurii este cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agroalimentara si forestiera, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Obiectivele specifice ale masurii sunt:

 • introducerea si dezvoltarea de tehnologii si proedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive
 • adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare, cat si in cea de distributie a produselor obtinute
 • imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole
 • cresterea valorii adaugate a produselor forestiere, precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare

Beneficiari eligibili:

 • microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii
 • alte intreprinderi care nu sunt microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro
 • cooperative agricole de procesare a produselor agricole
 • societati cooperative de valorificare
 • intreprinderi familiale / intreprinderi individuale
 • grupuri de producatori

Investitii eligibile:

- investitii in active corporale:

 • constructii noi si/sau modernizarea cladirilor
 • constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor
 • achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare
 • investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime
 • investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ

- investitii in active necorporale

 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
 • cumpararea de tehnologii, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
 • costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ

Alocare financiara:

Valoarea maxima totala eligibila a unui proiect este de 3.000.000 Euro, iar cuantumul sprijinului, poate fi de maximum 50% din valoarea elibibila a investitiei.