DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Programul National Strategic este centrat pe trei aspecte-cheie:

  • facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a comtribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural, in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia muncii
  • mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere
  • gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator