DEZVOLTARE RURALA

AXA 1 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Obiectiv general al acestei axe este reprezentat decresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentare si forestiere.