DEZVOLTARE RURALA

AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale, prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.