DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Masura 4 – Investitii in active fizice

Gradul relativ scazut de dotare si tehnologiile depasite, utilizate in majoritatea exploatatiilor agricole si a unitatilor de profil, se reflecta in nivelul redus al productivitatii muncii din sector si in calitatea produselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si prietenoase cu mediul, care sa contribuie la cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor, in special al celor de dimensiuni medii, potential viabile pentru investitii care au cea mai mare nevoie.

Obiectivele masurii, fac referire la solutionarea urmatoarelor probleme existente:

  • Inzestrarea tehnica a fermelor, precum echipamente, masini si utilaje performante, sisteme eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul fermei care sa conduca la economisirea apei)
  • Cresterea productivitatii exploatatiilor agricole
  • Stimularea cultivarii si depozitarii de legume-fructe (soiuri autohtone, adaptate conditiilor pedoclimatice, constructii, spatii protejate de cultivare a legumelor), a culturilor de camp (soiuri authtone), cresterii efectivelor de animale (suine, bovine si pasari) si valorificarea raselor autohtone
  • Diversificarea activitatilor din cadrul exploatatiilor agricole si adaugarea de plus valoare produselor agricole
  • Stimularea asocierii si a investitiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor
  • Dezvoltarea si adaptarea infrastructurii agricole si forestiere.

Sub-masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

 

Sub-masura 4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole

Sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

 

Sub-masura 4.2.a – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Sub-masura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole silvice