DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020

Masura 6 - Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole care detin o pregatire adecvata, devine o necesitate a sectorului agricol, avand ca rezultat incurajarea tinerilor agricultori sa devina competitivi, stimularea asocierii si participarii acestora la lanturile alimentare integrate, precum si imbunatatirea vietii sociale a comunicatilor rurale, inclusiv prin absorbtia fortei de munca din mediul rural.

Obiectivele masurii sunt urmatoarele:

  • Promovarea ocuparii fortei de munca si a spiritului antreprenorial si reducerea fluctuatiilor sezoniere a locurilor de munca
  • Cresterea veniturilor gospodariilor agricole si ocuparea fortei de munca, contribuind la un mai bun echilibru teritorial, atat din punct de vedere economic si social, precum si la dezvoltarea durabila in zonele rurale
  • Dezvoltarea activitatilor non-agricole care sa conduca la crearea de locuri de munca, la cresterea veniturilor populatiei rurale si la diminuarea disparitatilor dintre rural si urban
  • Diversificarea economiei rurale, absorbtiei de forta de munca neremunerata, excedentara, din agricultura si dezvoltarea economica a zonelor rurale

Sub-Masura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Sub-masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale

 

Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sub-masura 6.4. – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole

 

Sub-masura 6.5 – Schema pentru micii fermieri