DEZVOLTARE RURALA

Domeniul Major de Interventie - Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia

Obiectivul general este acela de a creste competitivitatea sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productieprecum si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Operatiunea – Modernizarea exploatatiilor agricole

Operatiunea – Imbunatatirea valorii economice a padurii

Operatiunea – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Operatiunea – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Operatiunea – Schema de ajutor de stat nr. N578 din 2009 – Stimularea dezvoltarii regionale