DEZVOLTARE RURALA

Domeniul Major de Interventie - Masuri privind diversificarea economiei rurale

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale, prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Operatiunea -  Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Operatiunea -  Incurajarea activitatilor turistice