DEZVOLTARE RURALA

Domeniul Major de Interventie - Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale

Obiectivul general al masurii vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural,in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Operatiunea – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Operatiunea -  Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural