DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Domeniul Major de Interventie - Imbunatatirea eficacitatii organizationale – Cerere de idei de proiecte

Obiectiv

  • de a sprijini imbunatatirile de structura si proces care contribuie la eficacitatea organizationala.

Programul pune accentul pe sprijinirea activitatilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane si pe consolidarea unei capacitati sustinute de training pentru administratia publica

Operatiunea – Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte

Operatiunea – Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica

Operatiunea – Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne