1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare – Dezvoltarea carierei didactice

Beneficiari eligibili: beneficiar eligibil unic este Ministerul Educatiei Nationale. Depunerea unei cereri de finantare se poate realiza in parteneriat cu:

 • Agentii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in formarea cadrelor didactice si a formatorilor, asigurarea calitatii si acreditare
 • Unitati de invatamant (ISCED 0-6) acreditate, publice

Obiectivul operational: dezvoltarea oportunitatilor de cariera si sprijin pentru profesori in vederea asigurarii unui inalt nivel de calificare a cadrelor didactice

Operatiunile orientative:

 • Formare initiala si continua a cadrelor didactice si a resurselor umane din educatie si formare profesionala initiala, inclusiv formare in parteneriat cu companii
 • Sprijin pentru debutul in cariera si dezvoltarea carierei didactice

Activitati eligibile:

 • Furnizarea de programe de formare si de perfectionare pentru persoanele din grupurile tinta, inclusiv formare la distanta
 • Dezvoltarea sistemelor de stimulente si sprijin financiar pentru debutul si dezvoltarea carierei didactice
 • Introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului, pentru persoanele din grupul tinta

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului:

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiuni, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizarea de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor/personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor prefesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
 • Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie
 • Taxe de evaluare / acreditare / autorizare a programelor de formare

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectelor:

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse:

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Subventii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice / personalului didactic din invatamant (ISCED 0-6) precum si personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6)

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipmente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: minim echivalentul in lei a 5.000.001 euro si maxim echivalentul in lei a 50.000.000 euro, reprezentand maximum 79% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 12 luni.