3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

Obiective:

 • campanii de promovare regionale, nationale sau transnationale pentru produsele pescaresti
 • organizarea si participarea la expozitii de produse pescaresti
 • campanii de promovare a echipamentelor si procedurilor care contibuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si a trasabilitatii produselor pescaresti

Beneficiari eligibili:

 • structuri recunoscute de catre autoritatile romane ca reprezentanti ai producatorilor
 • alte organizatii desemnate de Statul Membru
 • organisme publice:

o    institutii publice
o    unitati administrativ teritoriale

 • ONG-uri, infiintate cu cel putin 6 luni inainte de data depunerii Cererii de Finantare
 • companii private care realizeaza proiecte cu beneficiu comun pentru sectorul pescaresc
 • parteneriate intre:

o    unitati administrativ teritoriale
o    unitati administrativ teritoriale si ONG-uri
o    doua sau mai multe ONG-uri
o    companii private si ONG-uri
o    companii private siunitati administrativ teritoriale

Investitii eligibile:

 • costurile agentiilor de publicitate si ale altor furnizori de servicii implicati in pregatirea si implementarea campaniilor de promovare
 • achizitionarea sau inchirierea unui spatiu publicitar si crearea de sloganuri si etichete pe perioada campaniilor de promovare
 • cheltuieli de editare si cele cu personalul extern necesar in cadrul campaniilor
 • organizarea si participarea la targuri comerciale si expozitii

Alocare financiara:
Pentru acest apel, valoarea contributiei publice nerambursabile va fi de:

 • 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile in cazul organismelor semi-publice si companiile private
 • 100% din valoarea totala a investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori