6.1.8. Dezvoltarea economiei sociale

Obiectiv general:

 • facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati incluzive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri;
 • cooperative;
 • furnizori de servicii sociale;
 • furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
 • intreprinderi implicate in economia sociala;
 • autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).

Investitii eligibile:

 • furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere  psihologica,  consiliere  psihiatrica,  medierea  locurilor  de munca;
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
 • activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create;
 • dezvoltarea si implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa in domeniul economiei sociale;
 • formarea  profesionala  a  personalului  furnizorilor  de  servicii  sociale (inclusiv ONG-uri si voluntari);
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate  integrarii  sociale  a  imigrantilor,  inclusiv  cursuri  de  limba romana, aspecte legislative etc.;
 • initiative  care  sa  conduca  la  diminuarea  lipsei  de  incredere  si  a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;
 • cercetari,  studii  si  analize,  seminarii,  conferinte,  grupuri  de  lucru, publicatii in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala;
 • activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot;
 • activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate;
 • infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip „umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;
 • campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de   imbolnavire,   constientizarea   necesitatii   controalelor   medicale regulate;
 • activitati  de  marketing,  precum  organizarea  de  targuri  si  expozitii, realizarea cercetarilor de piata
 • evenimente de informare si promovare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei sociale;
 • promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate  spre  profit  si  organizatii  non  profit  in  vederea  dezvoltarii economiei sociale;
 • schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale,  intre   actori  regionali/locali,  nationali  si   transnationali  din domeniul economiei sociale;
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului;
 • dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;
 • dezvoltarea  si  imbunatatirea  serviciilor  comunitare  care  stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social;
 • acreditarea/autorizarea   programelor   de   formare/educatie   destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.
 • infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;
 • dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc ajutorul de minimis;
 • dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale si pentru specialistii implicati in structurile de economie sociala care primesc ajutorul de minimis, in vederea dezvoltarii   cunostintelor   si   competentelor   necesare,   cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.;
 • servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate;
 • dezvoltarea  serviciilor,  precum  servicii  de  informare,  formare profesionala, consiliere etc. in sprijinul managerilor si structurilor economiei sociale;
 • activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata

Alocare financiara:

Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre :

 • minim – 219.410 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
 • maxim – 2.194.100 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza intr-o regiune de dezvoltare.
 • maxim 10.970.500 lei (echivalentul in lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementeaza in minim 2 regiuni de dezvoltare

Valoarea contributiei solicitantului este de :

 • 17,35% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 12 luni.