Operatiunea 2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru Cercetare-Dezvoltare

Beneficiari eligibili:

 • Societati cu personalitate juridica conform reglementarilor privind societatile comerciale si cu activitate de cercetare-dezvoltare (C-D) mentionata in statut.
 • Prin aceasta operatiune sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:
 • proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente de cercetare din cadrul intreprinderii;
 • proiecte care cuprind constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.

Ambele categorii de proiecte sunt/pot fi insotite de achizitionarea de instrumente si echipamente noi de cercetare

Investitii eligibile:

 • Pentru investitii initiale:
 • achizitie de teren;
 • modernizarea cladirilor/spatiilor de Cercetare-Dezvoltare;
 • constructie/extindere cladiri (institute/centre/laboratoare de Cercetare-Dezvoltare);
 • achizitionarea de active corporale pentru Cercetare-Dezvoltare: cladiri si/sau spatii;
 • achizitionarea de active corporale pentru Cercetare-Dezvoltare: aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare;
 • achizitionarea de active necorporale (aplicatii informatice, licente) aferente proiectului.

Cheltuieli eligibile:

 • pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
 • cheltuieli cu lucrari de modernizare/extindere/constructie cladiri si spatii
 • pentru achizitie de active corporale (echipamente IT si pentru comunicatii, instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare)
 • pentru achizitia de active fixe necorporale (Aplicatii informatice, licente)
 • cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii

Alocare financiara:
Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 1.000.000 lei si 40.000.000 lei.
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.