4.1 Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Obiectiv:

 • reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversitatii la nivel global, regional si national, ca o contributie la reducerea saraciei si in beneficiul tuturor formelor de viata de pe pamant.

Beneficiari/parteneri eligibili:

 • administratorii si custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie
 • APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Directia Biodiversitatii (DB)
 • autoritati ale administratiei publice
 • organizatii neguvernamentale (asociatii si fundatii), case sa aiba prevazul in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii
 • institute de cercetare
 • universitati
 • muzee

Investitii eligibile:

- activitati de tip A: elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management aferente ariilor naturale protejate si alte activitati conexe – activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare

- activitati de tip B: investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile naturale protejate

 • construirea / reabilitarea / amenajarea infrastructurii de vizitare si informare pentru ariile naturale protejate
 • construirea / reabilitarea si dotarea infrastructurii destinate indeplinirii obiectivelor de management aferente ariei naturale protejate

- activitati de tip C&D: activitati privind mentionerea sau imbunatatirea starii de conservare a habitatelor si speciilor in ariile naturale protejate

 • lucrari de reducere a fragmentarii habitatelor de importanta comunitara
 • reconstructia ecologica a habitatelor in ariile naturale protejate
 • monitorizarea habitatelor si speciilor de importanta comunitara / nationala
 • alte activitati privind imbunatatirea sau mentinerea starii de conservare favorabila a habitatelor in ariile naturale protejate
 • activitati pentru reducerea fragmentarii habitatelor / refacerea sau asigurarea conectivitatii pentru asigurarea dispersiei populatiilor speciilor de importanta comunitara / nationala

- activitati de tip E: activitati de consultare, constientizare si informare

 • activitati ce au ca scop cresterea nivelului general de constientizare
 • activitati ce au ca scop cresterea nivelului de constientizare in stransa conexiune cu activitatile concrete de conservare

- activitati de tip F: activitati de instruire si crestere a capacitatii institutionale de gestionare a ariilor naturale si protejate

Alocare financiara:

Valoarea contributiei financiare nerambursabile, poate sa ajunga pana la maximum 80%, cofinantarea fiind asigurata de catre beneficiar / solicitant prin bugetul de stat.