Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Business man pushing an Euro symbol

Obiective:

 • cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor
 • imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si in special a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile inconjuratoare
 • cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor
 • cresterea competitivitatii regiunilor prin sprijinirea mediului de afaceri
 • cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor

Beneficiari eligibili:

 • solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa, care se incadreaza în categoria microintreprinderilor
 • la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja inscris in actul constitutiv domeniul de activitate eligibil
 • solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a obtinut profit sau profit din exploatare in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare
 • obligatiile de plata nete nu depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de ANAF
 • obligatiile de plata nu depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de directia de taxe si impozite locale
 • solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul
 • solicitantul detine dreptul de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce face obiectul proiectului (in cazul executiei de lucrari de constructii)
 • solicitantul detine dreptul de utilizare a spatiului destinat implementarii proiectului

Investitii eligibile:

 • achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microintreprinderii
 • achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software)
 • construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii. Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii. Pot fi considerate eligibile doar lucrarile care se supun autorizarii
 • cheltuieli cu servicii de consultanta, in limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului
 • cheltuieli aferente activitatilor de audit, publicitate si informare
 • cheltuieli diverse si neprevazute, in limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu constructii si instalatii, cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sau cu achizitionarea sistemelor IT, in functie de natura si complexitatea lucrarilor

Alocare financiara:
Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa între 100.000 lei si 3.000.000 lei.
Valoarea finantarii nerambursabile poate reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro (si de 100.000 euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier-transportului de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera).

Acte necesare:

 • actul de imputernicire autentificat, in original – daca cererea de finantare nu este semnata de reprezentantul legal al solicitantului
 • calendarul activitatilor
 • bugetul si sursele de finantare a proiectului
 • declaratia de eligibilitate, in original
 • declaratia privind incadrarea in categoria IMM, in original
 • actul constitutiv, in copie conforma cu originalul
 • certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conforma cu originalul
 • situatiile financiare anuale ale solicitantului, la 31 decembrie 2013