DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

Obiective operationale:

  • dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti
  • dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere scolara, mediere scolara si a altor servicii si instrumente alternative care sa sprijine cresterea participarii la educatie si formare profesionala, precum si imbunatatirea performantelor scolare
  • imbunatatirea si restructurarea sistemului de invatamant preuniversitar, inclusiv asigurarea calitatii, perfectionarea personalului si promovarea inovarii

Operatiunea – Educatie mai buna pentru toti

Operatiunea –  Scoala pentru toti