DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Calitate in invatamantul superior

Obiective:

  • dezvoltarea si implementarea sistemului national de calificari in invatamantul superior la nivel de sistem, prin asigurarea cadrului functional necesar imbunatatirii programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, inclusiv prin validarea si certificarea invatarii anterioare corespunzatoare invatamantului superior si completarea studiilor cu programe flexibile finalizate cu certificari
  • extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii in invatamantul superior
  • imbunatatirea managementului universitare si cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii
  • consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare

Operatiunea – Universitate pentru viitor

Operatiunea -  Universitatea pentru piata muncii