DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala

Obiective:

  • imbunatatirea calificarii cadrelor didactice, formatorilor si a altor categorii de personal din educatie si formare profesionala
  • dezvoltarea oportunitatilor de cariera si sprijin pentru profesori in vederea asigurarii unui inalt nivel de calificare a cadrelor didactice

Operatiunea – Dezvoltarea Carierei Didactice

Operatiunea – Profesionisti in Educatie si Formare

Operatiunea – Cariera in educatie si formare