DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Calitate in formare profesionala continua

Obiective:

  • dezvoltarea si implementarea CNC
  • dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in FPC
  • sustinerea abordarii de tip “pe tot parcursul vietii” in educatie si formare

Operatiunea – Calificari Europene

Operatiunea – Parteneri in formare continua