DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Obiective:

  • cresterea calitatii angajarii si imbunatatirea conditiilor de munca, prin asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

Operatiunea – Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor

Operatiunea -  Bani pentru formare profesionala

Operatiunea – Competente pentru competitivitate

Operatiunea – Adaptabilitate si flexabilitate