DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Dezvoltarea economiei sociale

Obiective:

  • dezvoltarea strucurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit / venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in economia formala
  • promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local
  • consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public / private in domeniul economiei sociale
  • consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incueajarea cooperarii intre organizatii

Operatiunea – Pentru o viata mai buna

Operatiunea – Economie sociala si solidaritate

Operatiunea – Dezvoltarea economiei sociale