DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Domeniul Major de Interventie - Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

Obiective:

  • consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii,cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile
  • cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, incluzand intreg personalul, experti, intreprinzatori etc.
  • cresterea constientizarii asupra problematicii privind hartuirea sexuala la locul de munca
  • asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii inclusive
  • prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane

Operatiunea – Sanse egale si respect

Operatiunea – Sanse egale si respect